Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

PAČLAVICE - KANALIZACE A ČOV

Cíl projektu:  Cílem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydaní územního řízení, včetně zajištění dokladové části pro veřejnoprávní projednání a zajištění souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků. Jako prvního kroku k zajištění projektové dokumentace pro vyřeší problematiky odvádění a likvidace odpadních vod v obcích Pačlavice, Pornice a Lhota, tak aby emisní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do toku splňovaly nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb..

 

Realizace:  květen 2008 - listopad 2009

 

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem z  PF01 - 08 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje

 

Celkové náklady 100% 499.800,- Kč

Dotace Zlínského kraje
49,02% 245.000,- Kč

Vlastní zdroje obce
50,98% 254.800,- Kč