Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ÚZEMNÍ  PLÁN  PAČLAVICE - NÁVRH

 

Cíl projektu:  Zpracování návrhu územního plánu, uzavřít proces pořízení nového územního plánu obce Pačlavice ( pro všechny spravované katastrální území Pačlavice, Pornice a Lhota) a tím:

  • uvést územě plánovací dokumentaci obce do souladu s platnou právní úpravou i s připravovanými předpisy
  • zajistit takovou organizaci území, které zajistí soulad všech hodnot území
  • zajistit udržitelný rozvoj území, tj. hospodářský a sociální rozvoj při respektování hodnot a ochrany životního prostředí
  • vytvořit podmínky pro vymezení veřejně prospěšných staveb, jejichž realizace povede k žádoucímu rozvoji území a zároveň zajistit promítnutí nadřazených záměrů do řešeného území, nastolit právní jistotu - zaručení bezkolizní realizace plánovaných záměrů, atd.
     

Realizace: květen 2008 - listopad 2009

 

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem z  PF02 - 08 Podprogram na podporu obnovy venkova - Dotační titul č.4

 

Celkové náklady 100% 291.550,- Kč

Dotace Zlínského kraje
58,31% 170.000,- Kč

Vlastní zdroje obce
41,69% 121.550,- Kč