Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ROP

Cíle projektu

Základním cílem projektu je revitalizovat ucelenou část centra obce Pačlavice a tím zkvalitnit život občanů obce a jejích návštěvníků, zlepšení přístupu k objektům občanské vybavenosti (kostel, provozovna kadeřnictví, hasičská zbrojnice sboru dobrovolných hasičů obce Pačlavice, klubovny mládeže, ordinace lékaře a domova pro seniory). Dalším cílem projektu je vytvoření prostoru pro pořádání kulturně-společenských akcí spojených s místními tradicemi, vytvoření prostoru pro trávenívolného času dětí a mládeže a propojení života obyvatel obce s obyvateli domova pro seniory.


Navrhovaným řešením je vybudování hřiště pro děti, dospělé a seniory a prostoru pro pořádání kulturních produkcí v místě bývalého sadu a přilehlých prostor před budovou zámku. Toto místo bude využíváno i v souvislosti s pravidlnými každoročními společenskými akcemi, akcemi spojenými s místními tradicemi a naskýtá možnost setkávání občanů, mladých rodin s dětmi apod. Vybudování takové zóny s sebou přináší i nutnost vysázení zeleně, pořízení příslušného mobiliáře, rekonstrukci příjezdových komunikací, včetně parkovacích ploch.


Navrhovaným řešením je tedy vytvoření centrální klidové a odpočinkové zóny v obci, spojené s rekonstrukcí přilehlých místních komunikací, vytvoření parkovacích ploch, rekonstrukce či výstavba chodníků a revitalizace přilehlé veřejné zeleně včetně veřejných prostranství. Tato budou osazena drobným venkovním mobiliářem (např. odpadkové koše, lavičky). Mobiliář bude tvořen lavičkami,odpadkovými koši, informační tabulí.