Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ROP

Vazba na jiné aktivity a projekty

Projekt je součástí dlouhodobého záměru vedení obce o revitalizaci centra obce, jako centra kulturně-společenského dění v obci Pačlavice. V rámci dlouhodobého záměru o revitalizaci centra obce bylo již provedeno zateplení budovy obecního úřadu a kulturního domu, součástí této akce je i nová fasáda řešeného objektu. Provedena rekonstrukce soch v centru obce. V delším časovém horizontu je plánována rekonstrukce budovy pošty na centrum služeb a rekonstrukce domova pro seniory.