Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Kompletní vystrojení zásahové jednotky obce Pačlavice  

                                                  

Cíl projektu: Členové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Pačlavice budou schopni aktivně se podílet na likvidaci požárů a živelních událostí v obci a napomáhat profesionálním hasičům.

Realizace projektu: od 10.7.2023 do 2.10.2023

Projekt "Kompletní vystrojení zásahové jednotky obce Pačlavice" byl spolufinancován Zlínským krajem na základě programu RP 12-23 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

 

Celkové náklady   199 062

Dotace Zlínského kraje
  125 000,- Kč

Vlastní zdroje obce
 

74 062

 

 

Monitorovací indikátory - výstupy projektu

Výstup Měrná jednotka Minimální závazná hodnota
Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků - zásahový oděv I nebo II (ne pracovní stejnokroj II - PS II) ks 7
Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků - zásahová obuv pro hasiče pár 4
Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků - přilba pro likvidaci požárů v otevřeném terénu a pro technické zásahy ks 2
Nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků - ochranné rukavice pro hasiče pár 8