Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

logo

Stromořadí v Pačlavicích a Interakční prvek stromové výsadby ve Lhotě

Státní fond životního prostředí v roce 2021 vyhlásil dotační program pro podporu boje s klimatickými změnami a na vhodných místech podpořilo výsadby stromů. Obec Pačlavice toho využila a požádala o podporu výsadby na dvou lokalitách a sice na západním okraji obce Pačlavice za Humny a ve svahu pod Čtvrtí a Čtvrtí v pustém nad Lhotou.

Vybrané parcely byly v předchozích komplexních pozemkových úpravách vymezeny jako plochy krajinné zeleně se záměrem především ochrany níže položených míst před splachy z polí. Zde vysazené stromy budou ale také plnit mnoho dalších funkcí, např. snižovat množství prachu, pomohou klimatizovat krajinu, zlepšovat její vodní režim a poskytnou i životní prostředí různým drobným živočichům.

Na samém okraji Pačlavic, na hranici polí Za Humny bylo vysazeno 55 ovocných stromků, převážně hrušní jabloní a třešní starších odrůd přirozeně odolných proti různým chorobám. Zdravotnímu stavu stromů, které nebudou intenzivně ošetřovány by měl pomoci i fakt, že jejich podnože jsou semenáče daného druhu.

V poli nad Lhotou bylo vysazeno 105 stromů, z toho je 70 ovocných a zbytek lesních druhů, některé dnes již vzácné jako např. jeřáb, břek nebo střemcha.

Náklady výsadby přesahující 300 tis. korun budou uhrazeny Státním fondem životního prosředí. V nákladech je také pořízení cisterny, pomocí které bude takové množství mladých stromků možné zalévat v suchém období.

 

Stromořadí v Pačlavicích

Aktuální výše dotace činí 145 889,88 Kč

Aktuální míra podpory činí 100 %

Interakční prvek stromové výsadby ve Lhotě

Aktuální výše dotace činí 165 833,88 Kč

Aktuální míra podpory činí 100 %